HOME FA

شرکت BRAUN- مانیتورینگ سرعت و سیستم های حفاظتی برای تجهیزات دوار

سامانه های حفاظتی ما در سراسر جهان در بیش از ۱۰۰ کشور نصب شده اند و بیش از هر چیز درکاربردهای ایمن برای تجهیزات دوارمورد استفاده قرا می گیرند.
ما برای برآورده ساختن خواسته های مشتریان OEM تجهیزاتمان، یک عرضه کنندۀ سیستم و شریکی قابل اعتماد بشمار می آییم.
راهکارهای ما دربرگیرندۀ همۀ محصولات برای تشخیص و نظارت بر سرعت و پارامترهای مرتبط با آن می باشند. راهکارهایی همواره مطابق با نیازها و دارای راه حل جامع برای ایمنی و در دسترس بودن.

شرکت صنعتی ـ الکترونیکی برآون ـ BRAUN، سیستمهای حفاظتی تجهیزات دوار را برای کاربردهای صنعتی به منظور حفاظت سرعت در سرتاسر جهان طراحی، گسترش ، تولید و توزیع می نماید. این سیستمها مطابق با بالاترین استانداردهای ایمنی و در دسترس می باشند.

بعنوان یکی از پیشروترین ارائه دهندگان فناوری با بیش از 50 سال تجربه، BRAUN همواره از مدیریت و روبرو شدن با چالش های مرتبط با صنایع تولید انرژی، نفت، گاز و شیمیایی استقبال می نماید.

تاکومتر دستی

تاکومتر

سنسورهای سرعت

سیستم های حفاظتی